Hälsningar: Styrelsen för Föreningen Hillesjöns Framtid

 

Välkomna till Hillesjön

 

En fristad i Gävles omedelbara närhet, med möjlighet till vandring, bad, fiske och båtplatser. Men om vi lämnar denna fristad för sig själv skulle sjön och dess omgivningar växa igen. För att hålla dessa öppna krävs ett fortsatt arbete som kan hålla den naturliga igenväxningen på avstånd. 

Därför behövs ditt bidrag i arbetet. Bli medlem för 450kr per år eller donera valfri summa.

Bankgiro 5641-9237

Sommaren 2006 startades Föreningen Hillesjöns Framtid. Vår huvudsakliga aktivitet för Hillesjön har varit att klippa vass, näckrosor och annan undervegetation men vi har även varit engagerade i andra aktiviteter som bidrar till en öppen fin sjö och vi vill även bidra till ett livfullt friluftsliv kring Hillesjön.

Sedan 2009 har vi tillgång till egen båt med klippaggregat och kan nu sköta klippningen av sjövegetation i egen regi

 

Läs mer om sjön och våra aktiviteter. Tillsammans kan vi bibehålla sjön öppen och levande.