Klippning sker genom medlemmars insatser, anmälan enklast genom styrelsen.
Schema finns uppsatt på Källvägen 14.
Säsongen börjar med sjösättning 4 juni 12:00 vid båtplatsen,
 all hjälp välkommen och nödvändig.
Föreningens klippbåt som vi gör jobbet med. Peder Basth och Olof Agner vid sjösättningen 2009 
Föreningens klippbåt som vi gör jobbet med. Peder Basth och Olof Agner vid sjösättningen 2009

 

Sedan 2009 har föreningen haft tillgång till en egen båt utrustad med klippaggregat. Tack vare båten och ideella insatser från föreningsmedlemmar kan vi då fortlöpande klippa stora och centrala delar av sjön flera gånger per sommar. 

Resultatet är att sjön kan hållas öppen och igenväxningen hållas tillbaka.
Oklippta vattenytor i Hillesjön
Ifall man inte regelbundet klipper sjön blir resultatet obevekligen 
en tät matta av näckrosor med vasstillväxt.