Föreningen Hillesjöns Framtid är en ideell förening som har följande syfte:

Föreningens syfte är att hålla Hillesjöns vattenyta öppen från igenväxning och värna om kvalitén på sjöns vatten.

Föreningen har ett 40-tal medlemmar och ytterligare ett 10-tal privata donatorer som genom sina bidrag och medlemsavgifter finansierar föreningens verksamhet. Vår verksamhet innebär främst det löpande arbetet att med ideella insatser i egen båt med klippaggregat hålla tillbaka den naturliga igenväxningen av sjön. 

Föreningen har också varit delaktig i ett samverkansprojekt med Länsstyrelsen i Gävleborg, Gävle Kommun, Hille Varva Skifteslag och övriga intressenter i omgivningen. Det hittills mest konkreta resultatet av detta samarbete har varit en länge efterlängtad fördämning av Verkmyraån.