Hillesjön är en källsjö, det finns inga större yttillflöden, alltså inga åar eller bäckar som fyller sjön.

Den får i stället sitt vatten genom underjordiska källor från rullstensåsen som omger delar av sjön. Detta kan man vintertid se som vakar på flera ställen längs isranden. Sjöns utflöde sker genom den lilla Verkmyraån som går från östligaste delen av sjön till havet vid Harkskärsfjärden. 

 

På och vid Hillesjön bedrivs ett intensivt friluftsliv, såväl sommar som vinter. Sommartid är det bad, fiske och båtliv som dominerar, vintertid pimpling, skridsko- eller skidåkning. 

 

Hillesjöns Framtid