Hillesjön har ett mycket rikt fågelliv med större och mindre sjöfågel samt ofta även rovfågel. 

I sjön finns rikligt med fisk, främst gädda och abborre som är värt att fiska. 
Hillesjön tillhör en av de bättre fågelsjöarna i länet. Dykänder som knipa, brunand och vigg ses oftare här än i Mårdängsjön. Sjön är en viktig rastlokal för bl.a. sångsvan, gäss, änder och doppingar. 
Bland häckfåglarna kan sothöna, rörhöna, skedand, rörsångare, sävsångare och brun kärrhök nämnas. 
Hillesjön ingår i riksintresset Mårdängsjön-Hillesjön. 

Fiskar Pimpla