Från öster med Hille Kyrka och gamla E-4an sträcker sig Hillesjön längre västerut med utflödet Verkmyraån som utgår längst i nordväst. 


Hillesjön