Länsstyrelsen Gävleborg har nu meddelat Föreningen Hillesjöns Framtid förbud att klippa sjövegetation under nuvarande förutsättningar då vi saknar förmåga att ta upp det klippta.
Därför kommer inte föreningen under 2018 bedriva sådan verksamhet i Hillesjön
 

 oklippta delar Hillesjon

Växtlighet i oklippta delar av hillesjön

Se även dokumentförteckning